Skontaktuj się z nami

  1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu jest Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03 - 310 Warszawa, adres do korespondencji ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa, adres email biuro@verco.com.pl , tel. 22 811 41 61.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres email daneosobowe@verco.com.pl , tel. 511 153 704.
  3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  5. Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Partnerzy