WYRÓB MEDYCZNY

SutriSept®
Hydrożel na rany

SutriSept - hydrożel

SutriSept® w Gel Hydrożel – idealny na oparzenia kojący bezbarwny hydrożel na rany 30 ml,
100 ml.

SutriSept®w Gel Hydrożel na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego nawilżania, ochrony, pielęgnacji ran i oparzeń. SutriSept® bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do pielęgnacji, ochrony i nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran1.

Szerokie spektrum wskazań:

 • Skaleczenia, zadrapania, rany pooperacyjne
 • Rany ostre zakażone i niezakażone (rany urazowe, rany chirurgiczne)
 • Rany przewlekłe zakażone i niezakażone (owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żylne, odleżyny)
 • Oparzenia 1. i 2. stopnia i oparzenia chemiczne
 • Rany popromienne
 • Miejsca wporwadzenia cewniczków urologicznych
 • W okolicy stomii, przetok i ropni
 • Oczyszczanie i pielęgnacja powierzchni rany przed założeniem opatrunku
SutriSept - hydrożel

Zalety SutriSept® Hydrożel na rany:

 • Hydrożel rekomendowany jako pierwszy wybór na oparzenia2
 • Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie
 • Bezboleśnie nawilża ranę
 • Nie szczypie, nie boli – nie zawiera alkoholu
 • Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego
 • Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania
 • Bezbarwny hydrożel
 • Na oparzenia słoneczne i termiczne
 • Dostępny w aptece bez recepty

Skład:

Jedyne połączenie takich substancji jak PHMB oraz Poloksamer 188 zostało dobrane w celu:

PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania
Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran

Mechanizm działania SutriSept®
Hydrożel na rany:

SutriSept® w Gel Hydrożel na rany tworzy w miejscu nałożenia warstwę ochronną i mechaniczne zapobiega przyleganiu mikroorganizmów do obszaru rany. SutriSept® Hydrożel nie wpływa na opóźnianie procesu gojenia się rany, dzięki czemu może być nałożony na dno rany na okres kilku dni. W tym czasie zapewnia odkażanie poprzez regularne oczyszczanie, nawilżanie i wytworzenie warstwy ochronnej na ranie. Ponadto utworzona cienka warstwa ochronna stanowi barierę pomiędzy powierzchnią rany a opatrunkiem, minimalizuje przywieranie opatrunku do powierzchni rany oraz ogranicza wzrost drobnoustrojów osiedlających się na powierzchni opatrunku. W ten sposób wzrasta skuteczność opatrunku.

Rekomendacje:

Zgodnie z najnowszymi (z 2020 roku) wytycznymi ekspertów SutriSept® rekomendowany jest jako pierwszy wybór w2:
 • Infekcji ran
 • Oparzeniach
 • Ranach z biofilmem
Poliheksanid polecany jest przez specjalistów jako pierwszy wybór w leczeniu ran 3,4.

Sposób użycia:

Przed założeniem opatrunku

Krok 1

Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept® Płyn na rany.

Krok 2

Oczyszczoną ranę należy pokryć dużą ilością SutriSept ® w Gel Hydrożel na rany.

Krok 3

Hydrożel można stosować bezpośrednio na ranę, jak również na bandaż i gazę.

Krok 4

Odpowiednio zabandażować ranę.

Krok 5

Hydrożel może pozostać na powierzchni rany do następnej zmiany opatrunku. Przy zmianie opatrunku pozostałość hydrożelu należy wypłukać płynem SutriSept® . SutriSept® w Gel Hydrożel na rany wykazuję kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept® w Solution Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept® w Solution Płyn na rany.

Aplikację maści można powtarzać 1 lub 2 razy dziennie do całkowitego zagojenia się rany. Unikać dostania się maści do oczu lub ust.

Przeciwskazania:

1. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania.
2. Nie jest odpowiedni do stosowania na chrząstkę szklistą i w przypadku aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go aplikować do oczu.
3. Jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik wyrobu.
4. W obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
5. Razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, olejkami, enzymami itp., substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem wyrobu.
6. Nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.

Kiedy stosować płyn SutriSept, a kiedy hydrożel?

Rany płytkie (w tym powierzchowne jak otarcia, skaleczenia etc.), które nie wymagają wypełnienia do antyseptycznego oczyszczania i przemywania ran

Oparzenia oraz rany, które wymagają wypełnienia, aby ich brzegi mogły się zejść.

Piśmiennictwo:

1. Percival S. L. i in.: Mode of action of poloxamer-based surfactants in wound care and efficacy on biofilms, Int Wound J. 2018; 1-7.
2. M. Kucharzewski i wsp., Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się, „Forum Leczenia ran” 2020, 1(3), 95-116.
3. Kramer A., et al.: Konsensus w sprawie antyseptyki ran: Aktualizacja 2018, Conensus Guidelines, Skin Pharmacol Physiol 2018; 31:28-58
4. Kramer A. et.: Re-evaluation of polihexanide use in wound antiseptis in order to clarify ambiguities of two animal studies, Journal of Wound Care Vol 28, No 4, April 2019

Producent: ACTO GmbH

Podmiot prowadzący reklamę/Dystrybutor: VERCO S.A. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa