Wszystko o ranach

Twoje cenne źródło wiedzy

W jaki sposób zapobiegać zakażeniu rany lub skaleczenia

W jaki sposób zapobiegać zakażeniu rany lub skaleczenia

Zakażenia rany to jedna z najczęstszych przyczyn komplikacji w procesie gojenia. Nawet niewielkie skaleczenie może przysporzyć sporych problemów, jeśli dojdzie do wniknięcia w uszkodzoną okolicę chorobotwórczych drobnoustrojów. Dlatego zaleca się odpowiednio...

Jak przebiega proces gojenia ran?

Jak przebiega proces gojenia ran?

Proces gojenia się ran przebiega w kilku etapach, których czas trwania zależy głównie od rodzaju i rozległości uszkodzeń. Na każdym z etapów gojenia mogą pojawić się komplikacje, dlatego należy zachować czujność i przestrzegać wszystkich zaleceń odnośnie do leczenia i...

Jak dbać o rany, by zapobiec komplikacjom

Jak dbać o rany, by zapobiec komplikacjom

Rany wymagają odpowiedniej pielęgnacji, by zapobiec komplikacjom mogącym utrudnić i przedłużyć proces gojenia się i powodować inne groźne dla zdrowia, a nawet życia konsekwencje. Dotyczy to głównie ran poważnych, pooperacyjnych, głębokich i zajmujących dużą...

Jak zapobiegać występowaniu odleżyn

Jak zapobiegać występowaniu odleżyn

Odleżyny to rany występujące na skutek miejscowego uszkodzenia tkanek, prowadzące do ich obumierania, ubytku i w konsekwencji – martwicy.1 Dochodzi do nich na skutek regularnego ucisku i sił ścierających (np. ocieranie skóry po prześcieradle w czasie prób zmiany...